Prohlášení

HoutID spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: ln.dituoh@ofni.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens HoutID via deze site, acht HoutID zich niet aansprakelijk.

Odpovědi a žádosti o soukromí podané e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře jsou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíců.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

HoutID stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. HoutID zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

HoutID accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij HoutID.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je bez písemného souhlasu HoutID zakázáno, s výjimkou a pouze v rozsahu stanoveném jinak v závazných právních předpisech (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Služby zákazníkům
Informace

Zůstaňte v kontaktu


Vyrobeno tak, aby vydrželo HoutID. Všechna práva vyhrazena.