Přejít k hlavnímu obsahu

Odmítnutí odpovědnosti

HoutID spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@houtid.nl.

Nepovažujeme se za zodpovědné za škody vyplývající z nepřesností nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s distribucí informací přes internet, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. HoutID se nepovažuje za odpovědné za jakékoli škody vzniklé v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých HoutID nebo jménem HoutID prostřednictvím této stránky.

Odpovědi a žádosti o soukromí podané e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře jsou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíců.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

HoutID vynakládá veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. HoutID za tímto účelem přijme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na standardy technologie. Nenese však odpovědnost za jakoukoli škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel stránek a která vznikne v důsledku nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

HoutID nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které nebo z nichž je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Produkty nebo služby nabízené třetími stranami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této stránce jsou svěřena HoutID.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je bez písemného souhlasu HoutID zakázáno, s výjimkou a pouze v rozsahu stanoveném jinak v závazných právních předpisech (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

V případě dotazů nebo problémů s dostupností stránek nás prosím neváhejte kontaktovat.