Přejít k hlavnímu obsahu

Odmítnutí odpovědnosti

HoutID vynakládá veškeré úsilí, aby tyto stránky byly aktuální a přesné. Pokud narazíte na něco, co je nesprávné nebo zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu čtete informace. Poté se na to co nejdříve podíváme. Svou odpověď zašlete e-mailem na: info@houtid.nl.

Nepovažujeme se za zodpovědné za škody vyplývající z nepřesností nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s distribucí informací přes internet, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. HoutID se nepovažuje za odpovědné za jakékoli škody vzniklé v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých HoutID nebo jménem HoutID prostřednictvím této stránky.

Odpovědi a žádosti o soukromí podané e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře jsou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíců.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

HoutID vynakládá veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. HoutID za tímto účelem přijme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na standardy technologie. Nenese však odpovědnost za jakoukoli škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel stránek a která vznikne v důsledku nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

HoutID nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které nebo z nichž je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Produkty nebo služby nabízené třetími stranami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této stránce jsou svěřena HoutID.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je bez písemného souhlasu HoutID zakázáno, s výjimkou a pouze v rozsahu stanoveném jinak v závazných právních předpisech (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

V případě dotazů nebo problémů s dostupností stránek nás prosím neváhejte kontaktovat.